Flexibele schil rond je vereniging werkt!

Je hebt als professional een sleutelfunctie binnen je vereniging. Je bent directeur, bestuurssecretaris, manager HRM of communicatie. Je hebt te maken met continue veranderingen, vanuit het bestuur en de leden. Nieuwe keuzes worden gemaakt en er is snel een plan van aanpak nodig. Compleet met voorstellen voor de praktische uitvoering ervan. De medewerkers van het verenigingsbureau moeten veranderen, maar tegelijkertijd hun werk blijven doen. Nieuwe omstandigheden dwingen om afscheid te nemen van vertrouwde patronen. Dat kost tijd. En voldoende motivatie. Maar de vereniging is ongeduldig. Hoe pak je dit aan? Extra mensen, nieuwe mensen? Adviseurs of doeners? Voor welke taken en voor hoe lang?

Inzetbaar op maat
De flexschil van Versterking biedt de oplossing. Deskundigen op deelgebieden met veel verenigingservaring die op maat inzetbaar zijn. En daardoor betaalbaar. Die met jou en je mensen aan de slag gaan. Motiverend en stimulerend. Onze flexschil bestaat uit zzp’ers. Ook wij willen flexibel blijven en snel kunnen schakelen. Bovendien weten zelfstandigen wat snel aanpassen betekent. Ze zijn het gewend.

Samen met je medewerkers
Medewerkers van de flexschil helpen je bij het oplossen van bestuurlijke issues. Bij het behoud van leden of ledenaanwas. Bij het oplossen van financiële kwesties. Ze zorgen voor blije leden, goed bezochte bijeenkomsten, duidelijke verhalen en gewaardeerde communicatie met de leden. Altijd samen met je medewerkers. Want zij gaan verder als de flexschil niet meer nodig is.

Unieke formule
Het netwerk van Versterking bestaat uit 80 professionals. Ze werken zelfstandig én als team. Dat is de unieke formule van Versterking. Al onze professionals hebben meerdere jaren ervaring met het werken voor en in ledenorganisaties. Bij branche- en beroepsorganisaties, federaties, fondsen, stichtingen en paritaire organisaties.

Ervaring en expertise
Via de flexschilformule brengt Versterking de juiste mensen met de juiste ervaring en de juiste expertise bij elkaar. We vormen een team dat precies aansluit bij de opdracht. Iedere situatie is anders. Onze belofte is om samen met de eigen mensen van de vereniging als team samen te werken om zo het gewenste resultaat neer te kunnen zetten. Een tevreden bestuur en bureau is de maatstaf. Kennisdeling, focus en blijvend resultaat zijn essentiële factoren van het succes van Versterking. Dus ook voor de vereniging waar jij als professional werkt.

Neem gerust contact op met Mathieu Daalder als je meer over de flexschil wilt weten via mdaalder@versterking.nl of via 0348 – 34 21 61