NOV combineert vaste en flexibele krachten tot hecht team

Externe deskundigen die samen met eigen vaste krachten een project realiseren. Het is een krachtige en effectieve combinatie die tot mooie resultaten leidt. Die ervaring heeft Joost van Alkemade, directeur van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Hij legt graag uit hoe dat zit.

NOV is een branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties. De vereniging vertegenwoordigt 370 (koepel)organisaties, waaronder bekende namen als Unicef, Rode Kruis, Staatsbosbeheer en Villa Pardoes. De vereniging komt op voor de belangen van vrijwilligers en draagt bij aan de versterking van hun werk. Zeven miljoen vrijwilligers in Nederland zijn het fundament van vele maatschappelijke activiteiten. Dat loopt uiteen van sport tot kunst en van veiligheid tot politiek.

NOV is de motor achter een groot aantal projecten om die versterking te realiseren. Daarbij is veelal sprake van projectfinanciering door de overheid. Voor de uitvoering van die projecten maakt NOV gebruik van medewerkers in vaste dienst, aangevuld met externe specialisten. Op dit moment werkt de vereniging met acht eigen medewerkers en achttien zzp’ers.

Extra kracht

Van Alkemade heeft om verschillende redenen gekozen voor deze werkwijze. Een project is altijd tijdelijk, met een start- en einddatum. Daarop is de financiering gebaseerd. Dat is geen solide basis om veel mensen in vaste dienst te nemen. En de wetgever heeft het gebruik van tijdelijke aanstellingen sterk aan banden gelegd. Dan is een flexibele schil van in te huren externen een goede oplossing.

Afgezien van de arbeidsrechtelijke aspecten, geeft de combinatie ook extra kracht, vindt hij. De vaste medewerkers hebben een breder zicht op de activiteiten die in afzonderlijke projecten plaatsvinden. In de loop der jaren bouwen ze kennis op die aan nieuwe projecten ten goede kan komen. De zzp’ers zijn gespecialiseerd op hun vakgebied en brengen ervaring en kunde in die een kleine organisatie nooit helemaal zelf kan opbouwen. Ze zijn ook gewend om snel te schakelen en te handelen. ‘Dat komt goed van pas bij projecten, die vaak vragen om een hit- en run-mentaliteit’, legt Van Alkemade uit.

Optimale inzet

De vaste medewerkers en zzp’ers vullen elkaar dus goed aan. Ze werken als één team aan de realisatie van de projectdoelen. Bij iedere opdrachtverlening kijkt NOV naar de gewenste samenstelling van het team. Het inhuren van zzp’ers gaat op basis van sollicitatierondes. ‘Dat is misschien wat meer werk, maar verdient zich terug in de kwaliteit’, oordeelt Van Alkemade. Het gaat erom expertise zo optimaal mogelijk in te zetten. Dat biedt immers de meeste garantie voor het beste resultaat. In de looptijd van een project kan de rolverdeling veranderen. Zo is het goed mogelijk dat in de eerste fase van een project de vaste medewerker de kar trekt en dat gaandeweg meer wordt overgelaten aan de deskundige van buiten.

Borging in organisatie

Voor Van Alkemade is de uitdaging om als directeur een goed evenwicht te vinden tussen vast en flexibel. Hij vindt de huidige verhouding wat uit balans geraakt. Hij gebruikt een mooie beeldspraak: de boom heeft wel een erg grote kruin met veel takken en bladeren in verhouding tot de dikte van de stam en de wortels. Het is namelijk belangrijk kennis en ervaring te borgen binnen de organisatie. Juist het verbinden van totaal verschillende vrijwilligersorganisaties is de kracht van NOV. ‘Je hebt een zeker volume aan kennis, kunde en ervaring binnen de eigen organisatie nodig’, zegt hij. Om bij de uitvoering van projecten nog beter te kunnen functioneren, is afgelopen tijd de interne werkwijze veranderd. Hadden de acht medewerkers eerder vooral eigen projecten, nu maken ze onderdeel uit van subteams die aan een project zijn gekoppeld. Zo wordt in- en externe deskundigheid nog beter gecombineerd, met kwaliteit en flexibiliteit als sleutelbegrippen.

Meest recente berichten