5 Verenigingen kiezen direct voor een Toekomstprogramma

Na lancering van onze Toekomstprogramma’s zijn al vijf branche- en beroepsorganisaties de samenwerking met ons aangegaan. We merken dat er veel behoefte is om door te pakken en verenigingen concreet toekomst-klaar te maken, waardoor we in korte tijd al veel hebben kunnen realiseren.

De eerste stappen zijn gezet. Per vereniging is gekeken naar de daadwerkelijke doelen. De volgende stap was het inventariseren van oplossingen: wat hebben we samen nodig om deze doelen te verwezenlijken? Momenteel zijn we bezig met de complete invulling neerzetten en inplannen. Maatwerk, omdat elke vereniging anders is.

10 oktober lanceerden wij de toekomstprogramma’s. Tijdens deze bijeenkomst hebben we duidelijk gemaakt hoe wij verengingen kunnen helpen op het gebied van ledenfocus, belangenbehartiging, communicatie, verdienmodellen en managementinformatie. Samenwerken? Neem contact op!