Business Intelligence essentieel voor Verenigingen

Al jaren in gebruik bij grote ondernemingen en met goede reden. Het is essentieel om inzage te krijgen in klanten en voor verenigingen dus in leden.

Als bestuurder/directeur van een vereniging komt er veel op u af en de laatste tijd hoort u veel over Business Intelligence. Het is “hot” en terecht want er zijn veel voordelen (ledenvoordeel en financieel voordeel) te halen en er is veel inzicht te verwerven.

Met Business Intelligence krijgt u altijd direct toegang tot actuele gegevens, trends, inzichten in uw organisatie en komen alle inzichten samen in één dashboard.
U krijgt inzicht in het effect van uw lobby activiteiten of de effectiviteit van uw communicatie uitgesplitst naar directie, bestuurders, afdelingen of andere doelgroepen. En nog veel meer.

Een aantal voorbeelden:

Meerwaarde van lidmaatschap in beeld, door zichtbaar te maken wat en lid precies ontvangt van de vereniging (zoals nieuwsbrieven, bijeenkomsten, website informatie, telefonische- of persoonlijke contacten en ledenvoordelen) is het een vereniging gelukt het ledenverloop met 12% terug te dringen.

Jonge leden en ledenwerving, door in beeld te brengen wat vooral jonge leden afnemen van de vereniging en juist daarop meer in te zetten heeft een vereniging de aanwas van jonge leden weten te verdubbelen.

Leden op afstand en ledenbehoud, door zichtbaar te maken met welke leden er zeer weinig contact is en door bureau medewerkers deze leden actief te laten bellen heeft een vereniging de betrokkenheid van juist deze leden met 60% weten te verhogen wat weer leiden tot 14% minder uitstroom van leden.

Hot topics en meerwaarde gevoel, door zeer actief te monitoren welke onderwerpen hot zijn in zowel contacten met leden als website bezoeken en zoekwoorden speelt een vereniging zeer sterk in op de trends in de branche. De vereniging wordt daardoor ervaren als zeer professioneel, alert en bij de tijd. Het leden tevredenheidscijfer steeg met invoering van deze monitoring met 0.7 punten naar een uitstekende 8.3.

Uitnodigen voor bijeenkomsten, door leden zeer gericht voor bepaalde bijeenkomsten persoonlijk uit te nodigen is bij een vereniging de bijeenkomst deelname met 16% gestegen en zijn ook vooral leden bereikt dan eerder niet kwamen (van 23% van de leden bij bijeenkomsten naar 31%).

Meer weten? Niet aarzelen en vraag een vrijblijvend gesprek aan. Daan Hoogendijk o6-55 71 79 24 of dhoogendijk@versterking.nl

Klik hier om de video over Business Intelligence te bekijken.