Complexe situaties als verenigingsprofessionals

Verenigingsprofessionals die als adviseur en/of projectmanager actief zijn werken regelmatig in complexe situaties

Dat maakt je werk uitdagend, maar soms ook lastig. Hoe kun je je ontwikkelen en je eigen inzet effectiever maken?

Allereerst is het belangrijk dat je goed ziet hoe complex je opdracht vaak is:

  • Je hebt te maken met leden en/of externe partijen met hun soms uiteenlopende belangen. Vanuit jouw rol heb je meestal geen directe invloed of gezag. Die moet je telkens opnieuw zien te verwerven.
  • Daar komt nog bij dat je een kritische houding moet bewaren, zodat je risico’s op tijd benoemt en beheerst.
  • Natuurlijk moet je kennis van het vakgebied hebben, waarover je adviseert of waarop je een project van de grond probeert te krijgen, maar met kennis alleen kun je je doelen niet bereiken.

Wat is jouw rol?

Op de tweede plaats is het belangrijk je te concentreren op je rol in het proces. Wat is precies jouw bijdrage? Het blijkt vaak een valkuil om te beginnen bij het bedenken van de beste of juiste oplossing. Als adviseur is het vooral je rol om de andere partij te begeleiden in haar of zijn vraagstelling en het verhelderen hiervan en vervolgens in het overgaan naar het zoeken van een oplossing of aanpak, samen met jou.

Afstemmen

Zeker wanneer er meer partijen bij het traject betrokken zijn, vraagt het vaardigheden en een gedegen analyse van het krachtenveld om adviesprocessen effectief te laten verlopen en resultaten te behalen. Dilemma’s doen zich voor, diverse belangen spelen een rol of betrokkenen verschillen van inzicht over het probleem en de oplossingsrichting. Er zijn heel wat technieken en interventies, die je kunt trainen, toepassen en inzetten in lijn met je persoonlijke kracht (en zwakte). Dat helpt je om je adviezen op een natuurlijke wijze af te stemmen op de wensen, zorgen en behoeften van leden en andere belanghebbenden.

Lef en training

De kern van succes in een adviestraject is het opbouwen van relatie, het leggen van contact, het lef om effectieve vragen te stellen, goed te luisteren, je vakkennis in te brengen en na gedegen analyse met adequate voorstellen en oplossingen te komen. En soms ook het lef om het even niet te weten en op het goede moment de juiste dingen zeggen. Je adviesvaardigheden kun je al na training van een dag merkbaar verbeteren.
Juliette Daniels werkt vanuit IN Consultancy & Coaching als trainer en adviseur specifiek voor verenigingsprofessionals. Zij is verbonden aan de Academie van De Nederlandse Associatie (DNA).

Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Versterking. Effectief Adviseren wordt georganiseerd en gerealiseerd door Juliëtte Daniëls en voor meer informatie kun je ons bellen of mail je info@versterking.nl