De toekomst zichtbaar maken

Zichtbaar maken van toekomstige ontwikkelingen. Dat is bij uitstek een mooie kans voor verenigingen.  Leden van een beroepsvereniging kijken  naar het bureau voor kennis over toekomstige ontwikkelingen zoals innovatie. Dat is niet iets nieuws, want in alle beroepen is er altijd continue innovatie. De vereniging dient deze innovatie zichtbaar te maken in de vorm van interviews en wetenschappelijke artikelen. Kijk ook eens over de grens waar buitenlandse verenigingen met vergelijkbare ontwikkelingen bezig zijn. Kruisbestuiving ligt dan voor de hand…
In onze dynamische wereld levert die kruisbestuiving nieuwe inzichten op waardoor het vak van de (Nederlandse) leden nieuwe impulsen en meerwaarde krijgt. Een belangrijke bouwsteen aan het belang van de vereniging zelf.

Toekomstscenario’s

De scenario’s van de toekomst zijn geen voorspellingen maar voorstellingen van een mogelijke toekomst. Geen kristallen bol maar wel logische extrapolaties die leiden tot voorstellingen van een mogelijke toekomst die met name helpen om samen door te denken en zicht te krijgen op onzekerheden.
Door het in kaart brengen van externe realiteiten waar je rekening mee kunt en moet houden en diverse opties te verkennen, creëer je een beeld van het toekomstige speelveld. Daaraan kun je je denken spiegelen. Op die manier geef je leden zicht op een aantal mogelijk voorstellingen van de toekomst. Dit is zeer waardevol, want ze vormen een basis voor strategie en innovatie.

Verschijningsvormen

Als vereniging zou je ook kunnen denken aan een inspiratie- en innovatiecentrum. Dat is een belangrijke toegevoegde waarde voor een vereniging. Als bestuur geef je leden daarmee een centrale plek die belangrijk is om de succesfactoren en de plezierige onderdelen van het vak alsmede de uitdagingen van de toekomst zichtbaar te maken.

Een van de plezierige onderdelen van een vak is kennis en ervaring delen met andere leden. Het hoeft geen nader betoog dat contacten hebben met andere leden voor elk lid altijd belangrijk zijn. Samenbrengen van leden in een echte inspirerende omgeving is dan ook een topprioriteit voor elke vereniging en wij adviseren hier veel aandacht aan te besteden.

Als een inspiratiecentrum een stap te ver is, ga dan toch meer bijeenkomsten organiseren, zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de leden, over de toekomst. Combineer lezingen met ontbijt- en lunchsessies om het informele contact beter mogelijk te maken. Dit soort events  dragen per definitie bij aan  een positief imago van de vereniging.