Focwa: minder afhankelijk van ledencontributie

Om financieel gezond de toekomst in te gaan, wil Focwa minder afhankelijk worden van ledencontributie. Met de mensen van Versterking is verkend wat een alternatief verdienmodel zou kunnen zijn. Een niet voor de hand liggende oplossing diende zich aan: een kwaliteitslabel voor zzp’ers die werken bij ledenbedrijven.

Alleen een financieel solide vereniging kan ook op langere termijn aan leden de gewenste service bieden. Voor Focwa-directeur Femke Teeling is dat overduidelijk. Zij koos voor het Toekomstprogramma verdienmodellen onder meer vanwege de vernieuwende vorm. “Met inbreng van mensen van buiten kom je op ideeën waar je uit jezelf niet op zou komen. Bovendien zorgt de projectaanpak voor druk op de ketel om binnen afgesproken termijnen tot resultaten te komen.”

Duidelijk

Je merkt dat de mensen van Versterking de verenigingswereld kennen, aldus Teeling. “Ze herkennen de dynamiek, de afwegingen die worden gemaakt. Ze zijn heel pragmatisch en praktisch. Ze brengen veel positieve energie naar binnen. Bovendien is tevoren volstrekt duidelijk wat het moet opleveren, hoe lang het duurt en wat het uiteindelijk kost.”

Bewuster

Behalve het aanboren van een alternatieve inkomstenbron, heeft het project ertoe geleid dat medewerkers op een andere manier en bewuster naar de vereniging zijn gaan kijken. Ze zijn zich duidelijker verantwoordelijk gaan voelen voor het creëren van meerwaarde voor de leden als basis voor de toekomst.

Advies

Voor collega-directeuren heeft Teeling een advies: “Investeer voldoende tijd in de beginfase om met elkaar de bijzonderheden van de bedrijfstak of beroepsgroep te benoemen. Een oplossing die bij de ene vereniging prima werkt, heeft elders om allerlei redenen geen kans van slagen. Op zo’n manier kun je heel effectief werken.”