Kern van de formule: implementatie

De kern van de unieke formule van de Toekomstprogramma’s is het gezamenlijk verkennen van verbetermogelijkheden en deze vervolgens implementeren in het dagelijks werk van de vereniging.

Een advies hoe het beter kan, is slechts een hulpmiddel en zeker niet het doel. Het gaat om de resultaten. In acht bijeenkomsten begeleiden, helpen en coachen de specialisten van Versterking het bestaande team van medewerkers om het dagelijks werk beter te maken.

Aan de basis van ieder programma staat een nauwkeurige omschrijving van het gewenste resultaat. Het moet gaan om realistische doelen die passen bij de organisatie. In een eerste bijeenkomst worden deze samen met directie en medewerkers besproken. In vervolgbijeenkomsten gaan de medewerkers aan de slag op basis van analyses van de huidige situatie en de gewenste verbetermogelijkheden. Het dagelijks werk is leidend. In zes sessies, verspreid over enkele maanden, wordt gewerkt aan kennisvermeerdering én het borgen van verbeteringen in processen en in de uitvoering. Is het stevig werken? Ja! Is het ook leuk? Ja! Motivatie, plezier en prestaties gaan volgens ons hand in hand.