Naar je leden toe steeds belangrijker

Hoe goed kennen wij onze leden? Hoeveel van onze aandacht en tijd gaat naar onze leden als we dat relateren aan onze bureauprocessen? Is er voldoende focus op de leden, die immers de rekeningen betalen die het bestaan van de vereniging waarborgen? We besteden vaak teveel tijd en energie aan onze interne processen en te weinig aan onze leden. Dat kan beter.

Bedrijven stellen al heel lang de klant centraal; het is hun credo. Bij verenigingen wordt het wel gezegd, maar nog niet vaak gedaan. En toch zal het moeten, want een lid van vroeger en een lid van nu zijn heel verschillend. Het lid van nu is deels lid en deels klant. De factor ‘what’s in it for me’ is tegenwoordig heel belangrijk en je kunt er als vereniging maar beter voor zorgen dat je die factor goed invult. Tenzij je 1, 2 of soms zelfs 3 financiële reorganisaties wilt ondergaan zoals diverse verenigingen, bracheorganisaties, federaties en sportbonden.

Hoe vaak gaan de bureaumedewerkers en de directeur op bezoek bij de leden?

Ik stel deze vraag geregeld en krijg bijna altijd hetzelfde antwoord, ’te weinig’. We weten dat het belangrijk is en toch doen wij het niet. Tenminste, de meeste verenigingen doen het niet.

Er zijn gelukkig steeds meer verenigingen die dit wel systematisch inbouwen in hun werkprocessen. Uit Business Intelligence metingen bij diverse verenigingen blijkt dat als je een lid bezoekt hij minimaal anderhalf jaar na het bezoek, in vrijwel alle gevallen, nog steeds lid is. Ledenbezoek heeft dus een enorm bindende waarde. Los van het feit dat je er leuke reportages over kunt maken en er heel veel van kan leren. Leden vinden dit leuk en waarderen dit zeer.

Hoe en hoeveel? Een goed doel is om elke twee jaar alle leden bezocht te hebben. Het bezoeken van leden werkt fantastisch. De leden zijn blij, de bindende factor is hoog en de informatie die wordt verkregen zorgt voor structuur en doelmatig werken van de rest van de vereniging . Het is een enorme inspanning, die veel geld kost maar het is elke cent waard. Het is verstandig om er gestructureerd aan te beginnen. De ledenbezoekers moeten een training krijgen, een bezoekprogramma opzetten, checklist voor gesprekken vaststellen, leren hoe je efficiënt afspraken maakt, gesprekken vastleggen, analyses maken, resultaten in werkprocessen inbouwen en je vereniging beter maken. Veel werk maar zeker de moeite waard.

NB: Versterking kan helpen als je ledenbezoek goed wilt doen en wilt inbouwen in je vereniging. Wij kunnen je medewerkers trainen en je helpen met het opstellen van een programma. Voor meer informatie kun je ons bellen of mail je info@versterking.nl