NMT: door Versterking aantoonbaar betere communicatie

Een nieuwe website die beter aansluit op de diversiteit van de leden en stakeholders, effectievere nieuwsbrieven die beter worden gelezen, keuze van artikelen die laten zien dat de vereniging begrijpt wat leden bezighoudt. Dat zijn concrete resultaten die Netherlands Maritime Techology in Rotterdam heeft bereikt met het Toekomstprogramma Communicatie van Versterking.

Met het team van de organisatie is in acht sessies ingezoomd op de communicatie-inspanningen en zijn al werkend veranderingen doorgevoerd. Met aantoonbaar resultaat. Medewerkers zijn veel bewuster gaan sturen op de effectiviteit van de communicatie. Directeur Roel de Graaf: “Iedere medewerker moet beseffen dat communicatie onderdeel is van zijn of haar takenpakket. Het is belangrijk om na te denken hoe je communicatie strategisch kunt inzetten om je doelen te bereiken. De externe inbreng heeft ons laten ervaren dat het goed is stil te staan waarom we dingen doen zoals we ze doen. En vooral: door samen zaken op te pakken te laten zien hoe het beter kan. Heel praktisch, resultaatgericht.”

Ervaring

Het was erg prettig dat de mensen van Versterking brede ervaring hebben met andere verenigingen en dat kunnen inbrengen, meent De Graaf. “Een vereniging is enerzijds gewoon een bedrijf dat financieel en organisatorisch op orde moet zijn, maar heeft anderzijds typische kenmerken. De band met leden is anders dan een relatie die een bedrijf heeft met zijn klanten. Leden moeten het gevoel hebben dat hun vereniging snapt wat de problematiek is en zich inzet voor hun belangen.”

Succesfactor

Een belangrijke succesfactor was de leergierigheid van de teamleden naar mogelijkheden tot verbeteringen. Ze wilden graag begeleid worden om meer resultaten te behalen uit de inspanningen. Het Toekomstprogramma is een hele praktische mix van analyse, verbetersuggesties en directe implementatie. Daardoor zijn op korte termijn – vaak al binnen enkele weken – resultaten zichtbaar.