Samen Sterk: focus aanbrengen en doelgericht aan de slag

Een concreet uitgewerkt en goed doordacht plan van aanpak om de toekomstige financiering van de organisatie veilig te stellen. Meer focus, een duidelijker propositie en denken vanuit de ander om zo de ideële doelstellingen van de organisatie te kunnen blijven nastreven. Na een traject met twee begeleidende teams vanuit Versterking kijkt ‘Samen Sterk zonder Stigma’ op een heel andere wijze naar de toekomst. De noodzaak om het werk voort te zetten, was altijd al onbetwist. De financieringsmogelijkheden zijn veel beter in zicht gekomen.

Samen Sterk is gericht op het wegnemen van het stigma dat veel mensen met een psychische aandoening ervaren. Op school, op het werk en in de wijk worden ze vaak anders beoordeeld dan anderen. Negatiever. Met alle gevolgen van dien, voor henzelf, maar ook voor de samenleving. Sinds acht jaar bestrijdt de organisatie de stigmatisering op basis van een gedegen wetenschappelijke onderbouwing met op de verschillende leefwerelden toegesneden programma’s.

Financiering

Vanaf 2021 is nieuwe financiering nodig om de activiteiten te kunnen voortzetten. ‘Hoe pakken we dat aan? Wat kunnen we doen om bij overheden en organisaties goed over te brengen wat onze betekenis is? En dat het waardevol is als de activiteiten doorgang kunnen vinden?’ Met deze vragen klopte directeur Gerdien Rabbers aan bij Versterking. Met elementen uit de Toekomstprogramma’s Verdienmodellen en Belangenbehartiging ging een enthousiast team van medewerkers samen met de directeur aan de slag op beide gebieden. Tussendoor hielden de begeleiders vanuit de twee teams van Versterking contact met elkaar om de resultaten in beide werkgroepen af te stemmen en onderling te versterken.

Coronavirus

Een ongelukkiger start van beide trajecten was nauwelijks mogelijk. De timing was ronduit beroerd. Juist waar groepsdynamiek waardevol is, fungeerde het coronavirus als stoorzender. Vrijwel alle bijeenkomsten moesten worden omgezet in online-besprekingen. Het resultaat leed er echter niet onder. Met grote inzet werkten de teamleden aan de opdrachten. Per beeldschermbijeenkomst was er forse vooruitgang. De Samen Sterk-directeur kijkt dan ook tevreden terug. Ze is enthousiast over de inbreng van alle betrokkenen en over de samenwerking.

Gericht aankloppen

Wat heeft het opgeleverd? Rabbers: “Met elkaar hebben we duidelijk gekregen hoe we het vinden van financiering het beste kunnen aanpakken. Versterking heeft ons geholpen te denken vanuit de problematiek van de ontvanger waarop wij een perfect antwoord kunnen bieden. We kunnen nu beter dan eerst kort en krachtig neerzetten waar we voor staan en wat we voor anderen kunnen betekenen. Er is meer focus gekomen op de activiteiten in de komende tijd. We gaan gericht aankloppen bij potentiële financiers met duidelijke voorstellen. We zijn ons veel bewuster geworden dat het belangrijk is te laten zien wat onze inbreng oplevert. Niet alleen voor mensen met een psychische aandoening, maar ook aan economische en maatschappelijke winst. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”