Schoonmakend Nederland: kennis over leden beter met elkaar delen

Het bureau van de vereniging blijkt veel meer te weten over de wensen van de leden dan de medewerkers zich realiseerden. Het systematisch ophalen en delen van de aanwezige kennis en ervaringen brengt de dienstverlening en belangenbehartiging op een hoger niveau.

Dat inzicht én de daaruit volgende acties is volgens directeur Hanny van den Berg van de branchevereniging voor de schoonmaaksector Schoonmakend Nederland de belangrijkste opbrengst die met het Toekomstprogramma Ledenfocus is gerealiseerd. Ze schakelde Versterking in om samen met de medewerkers te verkennen op welke wijze Schoonmakend Nederland de focus op de leden kon intensiveren. Wat willen ze? Wat hebben ze nodig van hun vereniging? Hoe kunnen we ze optimaal ondersteunen? Door het uitwisselen en bundelen van de kennis bij verschillende afdelingen en medewerkers bleken de antwoorden op die vragen zich aan te dienen.

Motiverend en inspirerend

“Versterking heeft ons op het spoor gezet om actief aan de gang te gaan met het beter ontsluiten van wat binnen de organisatie al bekend is. Het bekende adagium ‘meten is weten’ gaat ook op voor verenigingen in relatie tot de leden”, aldus Van den Berg. Ze was als directeur aanwezig bij de start en het eind van het programma. Tussendoor waren er terugkoppelingen vanuit het team. “Collega’s vonden de sessies motiverend en inspirerend. Wat ikzelf heb gewaardeerd, is dat Versterking ook streng was op het huiswerk dat tussentijds gemaakt moest worden”.

Resultaat: betere dienstverlening

Een Toekomstprogramma doorlopen, is geen vrijblijvende activiteit. Het doel is wezenlijke veranderingen in de organisatie tot stand brengen om de dienstverlening naar leden beter te laten aansluiten bij hun wensen.