Toegevoegde waarde

Dit is de optelsom waarom leden lid van een vereniging zijn. Besturen en medewerkers moeten doordrongen zijn van die toegevoegde waarde. Ze moeten ze kunnen opdreunen als ze ’s nachts wakker worden gemaakt. Het is essentieel voor elke vereniging. Waarom vinden wij van Versterking dat?

Bij veel verenigingen is sprak van een hoge werkdruk en dat komt vaak doordat een vereniging heel veel verschillende dingen doet. Vaak is dat historisch gegroeid vanuit de gedachte leden zoveel mogelijk te helpen. Op zich is dat logisch, leden dragen veel nieuwe ideeën aan; het bestuur en de bureaumedewerkers vinden dat een bepaalde dienst of product eveneens een goede toegevoegde waarde heeft. Maar laten we even kijken naar de feiten: bij veel verenigingen zien wij dat men soms wel honderden verschillende dingen doet. Men houdt soms 20, soms 50 en soms 100 of meer dossiers bij. Door de belangenbehartiging op al die dossiers ontstaan tientallen producten en diensten. De vraag die vaak onbeantwoord blijft: hoeveel leden maken daar gebruik van? Is die energie goed besteed? Vanuit de optiek van de leden is het op zich logisch dat sommige dingen belangrijker zijn dan andere. Daarom is prioritering binnen alle activiteiten zo belangrijk.

Het is volstrekt duidelijk dat je veel minder kwaliteit kunt leveren als je met 200 dingen (tegelijk) bezig bent. Met 50 dingen lukt dat veel beter. Eenvoudige logica. En toch zien wij keer op keer dat dezelfde fout wordt gemaakt omdat men kan niet kiezen. Te weinig focus. En er komt telkens meer werk bij en er gaat nauwelijks of geen werk af. Een ongezonde situatie. Hoe past dan toegevoegde waarde hierin? Door een lijst op te stellen met de belangrijkste 25 punten die een vereniging helpt met het prioriteren van alle onderwerpen. Zo kies je makkelijker wat je wel en niet moet doen.

Vanuit Versterking pleiten wij ervoor dat elke vereniging een top 25 (of minimaal een top 10) van toegevoegde waarde opstelt. Het antwoord op de vraag: “Waarom zijn onze leden lid?” Die lijst moet vervolgens meerdere keren per jaar worden gepubliceerd in het eigen magazine en een plaats op de website krijgen. Het liefst als vaste rubriek.

Tip: benoem elke maand in de nieuwsbrief een paar punten. En hang de lijst op bij de receptie van het verenigingsbureau. Elke bureaumedewerker wordt geacht minstens 5 van de 10 punten soepel en snel te kunnen benoemen. Dit geeft focus en prioritering en zal daarom leiden tot betere resultaten voor de belangrijkere onderwerpen. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat minder belangrijke onderwerpen steeds minder aandacht krijgen. En dat is precies hoe het moet zijn.