Toekomstprogramma’s slaan aan

De formule Toekomstprogramma’s van Versterking slaat aan. Acht verenigingen zijn inmiddels actief aan de slag gegaan of beginnen binnenkort. Doel is de vereniging sterker te maken met het oog op de toekomst en veranderende omstandigheden.

Op heel praktische wijze krijgen medewerkers van verenigingen handvatten aangereikt om de prestaties van hun organisaties te verbeteren. Dat kan gaan over betere contacten met de leden, nieuwe verdienmodellen of versterking van de belangenbehartiging. Onderwerpen kunnen ook in elkaar overlopen. Ieder programma is maatwerk, afgestemd op de specifieke omstandigheden van de betreffende vereniging.

Al deze zomer zullen de resultaten bij de eerste vijf verenigingen zichtbaar zijn. Dat betekent concreet: tevredener leden, meer inkomsten en betere resultaten van de ingezette communicatiemiddelen.