Vakcentrum: betere ledenservice door betere samenwerking

Betere samenwerking tussen medewerkers en concrete, meetbare doelstellingen voor contacten met bestaande en potentiële leden. Het resultaat van de samenwerking in acht bijeenkomsten tussen Vakcentrum-medewerkers en Versterking is niet gering. De organisatie is beter toegerust voor de toekomst. Met waardevoller ledencontacten, effectievere nieuwsbrieven, doelgerichtere inzet van de verschillende publicaties en planmatiger inzet van sociale media. En ook nog eens meer plezier in het werk.

Het is de concreetheid die mr. Patricia Hoogstraaten RAE sterk aanspreekt. Iedereen kent haar als directeur van Vakcentrum met als motto ‘niet kletsen, maar doen’ en ‘alles voor de leden’. Zij vroeg Versterking de Toekomstprogramma’s communicatie en ledenfocus te combineren tot één geheel. Na het samengaan van de brancheverenigingen Vakcentrum en Gebra, begin 2018, werden de bureauorganisaties in elkaar geschoven. Het werk ging gewoon door. De inzet voor MKB-ondernemers en franchisehouders in de detailhandel was dynamisch als altijd. “Die nieuwe samenwerking bood ook nieuwe kansen om mensen en hun talenten optimaal in te zetten”, stelt Hoogstraaten. Die kans moest benut worden.

Vertrouwen

Onder leiding van Versterking leerden de collega’s, afkomstig uit verschillende disciplines, elkaar nog beter kennen, spraken ze over elkaars werk en hoe dat nog beter zou kunnen vanuit de optiek van de leden. Onderling vertrouwen is daarbij een sleutelwoord. Er ontstond een veel sterkere band tussen de medewerkers in Woerden en hun reizende collega’s die dagelijks contact hebben met leden. Ze stelden samen vast hoe de dienstverlening beter kan aansluiten op de wensen van bestaande en nieuwe leden. En vervolgens brachten ze dat in praktijk. Die nieuwe aanpak, met concrete doelstellingen en afspraken, werd breed omarmd.

Waarheid

Het ging niet altijd zonder slag of stoot. Er waren stevige discussies. Collega’s waren kritisch op zichzelf en op elkaar. Maar altijd met het verenigingsdoel voor ogen. Er werd niet om de waarheid heen gedraaid: op sommige vlakken móest het anders dan voorheen. Contacten met leden zijn niet vrijblijvend. Succesvolle werving kan niet zonder dat aan resultaat een getal hangt. Monitoren is geen luxe maar essentie.
Er is nog werk aan de winkel, om in passende beeldspraak te blijven. Zo wordt in 2020 gewerkt aan betere toepassing van dashboards met kerngetallen en onderlinge uitwisseling. Op die manier kan een branchevereniging haar activiteiten nog beter sturen.

De resultaten van het programma zijn met het totale Vakcentrum-team gedeeld tijdens een bijeenkomst midden in de polder. Thema bijeenkomst was: Geen eiland, maar wij-land!