Verenigingen centraal in promotieonderzoek

Op maandag 15 april jl. promoveerde dr. Peter Noordhoek in Tilburg op een studie waarin hij onderzoek deed naar effectieve vormen van kwaliteitsbevordering binnen verenigingen. Eén van de conclusies: intercollegiale toetsing kan een heel waardevol instrument zijn en is een doeltreffend middel om tot kwaliteitsbevordering te komen. Volgens Noordhoek kunnen verenigingen dit instrument dan ook goed inzetten om het geschonden vertrouwen in een beroepsgroep of bedrijfstak te herstellen.

In zijn proefschrift Trusting Associations brengt hij de samenhang in beeld tussen de begrippen ‘verenigingen’, ‘vertrouwen’ en ‘kwaliteit’. Alle drie begrippen lijken op het eerste gezicht voor zichzelf te spreken, maar doen dat bij nadere beschouwing niet. Het bepalen van het bindend element tussen leden van een vereniging is lang niet altijd eenvoudig. Het traditionele begrip vereniging maakt plaats voor nieuwe vormen van al dan niet tijdelijke binding, zoals mensen die zich via sociale media rondom één specifiek thema tot elkaar verbonden voelen. Ook het begrip ‘vertrouwen’ is niet zonder meer eenduidig te definiëren.

Noordhoek komt tot de conclusie dat juist een vereniging de reputatie van haar leden kan helpen beschermen en alleen daarom al een meerwaarde heeft. Verenigingen hebben daarom zeker toekomst, al zijn ze minder vanzelfsprekend dan in vroeger tijden.

Versterking feliciteert de promovendus en is blij dat hij met zijn proefschrift de wetenschappelijke aandacht voor verenigingen stimuleert.