Versterking doet internationaal inspiratie op

Het karakter van verenigingen verandert. Hun activiteiten ook. Dit is een internationale trend. Het is belangrijk die trends te volgen en ideeën op te doen waar Nederlandse verenigingen hun voordeel mee kunnen doen. Niet om te kopiëren, maar om te inspireren.

Zo hebben we in april in Amerika gekeken naar nieuwe manieren om tijdens congressen en ledenbijeenkomsten lezingen te organiseren en informatie met elkaar te delen. Belangrijkste boodschap: neem afscheid van het draaiboek van vorig jaar en kom tegemoet aan de wensen van nieuwe generaties leden en medewerkers. In Amerika wordt geëxperimenteerd met congresvormen waarbij meerdere sprekers tegelijkertijd een verhaal houden waarbij deelnemers op elk moment kunnen wisselen en betrokken worden bij het verhaal. Dit is één uitwerking van een vernieuwend concept dat tot nadenken stemt. Kijk hier naar een video-impressie. Wat je ook vindt over de vorm, één ding is overduidelijk: een ‘experience’ spreekt meer aan dan alleen een kennisverhaal.

Om verenigingen te ondersteunen, wil Versterking dergelijke ervaringen delen en doorgeven. Ter inspiratie en motivatie. We zagen in Amerika ook voorbeelden van alternatieve verdienmodellen, de organisatie van verenigingsbureaus en virtuele contactmogelijkheden met leden. Inspirerend was ook de manier waarop creatieve personen als zangers en artiesten worden ingezet om op een leuke, ontspannende manier een serieuze onderliggende boodschap over te brengen.