Toekomstprogramma's

Verenigingen willen het beste resultaat van alle inspanningen op het vlak van belangenbehartiging. Vaak is dat namelijk een belangrijke bestaansgrond van de organisatie. Dat doel bereik je door een gestructureerde, programmatische aanpak met optimaal gebruik van de expertise en inzet van de inhoudelijke professionals.

We pakken de belangenbehartiging stap voor stap aan door het bepalen van de meest effectieve strategie, het vinden van de juiste partners, het formuleren van duidelijke boodschappen en benutten van publiciteit. Een goede maatschappelijke antenne is het startpunt, rekening houdend met een snel veranderende maatschappelijke en politieke context. Andere tijden vragen om een andere aanpak.

Buiten winnen begint binnen

Effectieve belangenbehartiging vereist veel huiswerk. Buiten winnen begint binnen. Wat wil je precies bereiken en waarom? Wat is je boodschap? Hoe overtuigend ben je? Zitten alle leden op dezelfde lijn? Wat is het maatschappelijk belang? Waar zitten je medestanders? Waar je tegenstanders? Hoe sterk zijn zij? Welke argumenten gebruiken ze en hoe valide zijn die? Is er een goed politieke klimaat voor je boodschap? Heb je media mee of tegen? Hoe gebruik je publiciteit? Wat is het juiste moment om je argumenten kracht bij te zetten? Willen je leden de barricades op? Wanneer is het tijd voor diplomatie en wanneer voor actie? Goede belangenbehartiging vergt een antwoord op al deze vragen. Daarbij gaan we helpen. Om daarna met de antwoorden een effectief lobbytraject op te zetten.

Wat gaan we doen?

Het hele traject: van in kaart brengen tot daadwerkelijke uitvoering. Geen incidentele acties, maar een structurele opzet die onderdeel wordt van je vereniging. Dat alles op maat. Want verenigingen, belangen en situaties verschillen.

 • Analyse van de ledenbelangen in maatschappelijk perspectief
 • In kaart brengen sterke en zwakke punten van de argumentatie
 • Betrekken van de leden bij de interne besluitvorming
 • Acceptatie van de lobbyboodschap bij de leden
 • In kaart brengen van en contacten leggen met relevante stakeholders
 • Zoeken van potentiële coalitiepartners
 • In kaart brengen van krachtige tegenstanders
 • Formuleren van (politieke) kernboodschappen
 • Ontwikkelen van ondersteunde materialen (witboeken/zwartboeken – position papers)
 • Inzicht in Haagse besluitvormingsprocessen
 • Het vaststellen van het juiste moment voor actie
 • Beïnvloeden van verkiezingsprogramma’s
 • Beïnvloeden overheden bij formuleren toekomstig beleid
 • Ondersteunende communicatie, bijvoorbeeld via media
 • Voorbereiden van gespreksbijeenkomsten
 • Oefenen van schrijven van brieven aan Kamerleden of ministeries
 • Uitleggen hoe je contact kunt maken met Kamerleden