Toekomstprogramma's

In dit programma staat verbetering van de effectiviteit van communicatie centraal, naar leden en externe doelgroepen. En wel door de communicatiemiddelen en -activiteiten in te zetten als een strategisch instrument.

Samen met het bestaande team kijken we hoe communicatie de verenigingsdoelen nog beter kan ondersteunen, waar veranderingen en nieuwe initiatieven gewenst of noodzakelijk zijn om daarna die middelen en activiteiten te realiseren. Voor het draagvlak is het immers belangrijk leden meer te betrekken bij het verenigingsbeleid. In een tijd van informatielawines is het een kunst jouw boodschap tussen de oren van beslissers te krijgen.

De gezamenlijke inspanningen zullen leiden tot meer zichtbaarheid, meer gezag en een breder draagvlak. Leden ervaren wat de vereniging doet en externe beslissers kunnen niet om jouw boodschap heen.

Wat gaan we doen?

Van strategie tot praktische uitvoering. Aansluitend op de situatie. Geen standaardprogramma, maar begeleiding op maat.

 • Communicatie als strategisch instrument
 • Relatie beleid en communicatie
 • Rol van de afdeling communicatie
 • Diversificatie binnen doelgroepen
 • Omgaan met kritische leden
 • Dialoog als middel
 • Ontvanger-denken
 • Heldere boodschappen
 • Alternatieven voor teksten
 • Effectieve middelen en activiteiten
 • Rol van sociale media
 • Organisatie en werkbelasting
 • Analyse van de doeltreffendheid
 • Analyse van de doelmatigheid
 • Van communicatiestrategie naar werkplan

Zichtbaar resultaat

Stap voor stap werken wij aan verbetering van de communicatie en alle communicatiemiddelen. Heel praktisch. Geen rapport maar resultaat. Al tijdens het programma wordt het resultaat zichtbaar.