Toekomstprogramma's

Het vergroten van de tevredenheid en betrokkenheid van je leden zodat ze bewust lid blijven van je vereniging. Dat is het doel van het Toekomstprogramma Ledenfocus

We inventariseren en versterken alle vormen van contact met je leden zodat ze zich thuis voelen en ervaren dat je er voor ze bent. Denk daarbij aan contact via ledennet, nieuwsbrieven, e-mail, telefoon, sociale media, bijeenkomsten en een persoonlijk bezoek.

Aan het eind van het programma waarderen je leden de relatie met je medewerkers nog meer, ervaren de meerwaarde van de vereniging en blijven overtuigd lid.

LEDENFOCUS BEVORDERT MEER EN SNELLERE VERNIEUWING

Ledenfocus vraagt om vaardigheden die niet te onderschatten zijn. Vaak zijn die skills al goed aanwezig binnen de vereniging, maar is een aanscherping of (hernieuwde) bewustwording van die specifieke skillset in relatie tot ledencontact nodig.
Het is van groot belang om het contact met je leden proactief plaats te laten vinden, zodat de leden die aandacht behoeven het ook daadwerkelijk krijgen en ervaren. Ieder lid krijgt dezelfde boodschap en de behoeften van leden wordt gestructureerd opgehaald. Ieder contact wordt geregistreerd, zodat leden steeds persoonlijker benaderd kunnen worden.

Een greep uit het programma:

 • Welke boodschap wil de vereniging overbrengen?
 • Welk doel heeft een accountmanagementgesprek?
 • Balans tussen zenden en luisteren
 • Hoe gaan we om met verwachtingen en afspraken?
 • Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden?
 • Hoe opereren we ideaal als team terwijl we de focus op de leden behouden?
 • Wat doen we wel en wat doen we niet voor onze leden?
 • Hoe organiseren we kennisdeling?
 • Inplannen van bezoeken
 • Hoe zetten we de interne organisatie in?
 • Het managen van verwachtingen naar je leden en vice versa
 • Het leggen we al het contact vast (CRM) en wat doen we er concreet mee