Toekomstprogramma's

Met het programma managementinformatie halen we alle aanwezige verenigingsdata naar boven en maken we ze inzichtelijk. Op die manier kunnen we ze benutten om je vereniging beter aan te sturen en invulling te geven aan de missie, visie en strategie. Het is belangrijk te weten hoe de vereniging ervoor staat. Niet op basis van gevoel, maar op basis van de feiten.

Ten behoeve van een betere en onderbouwde besluitvorming gaan we systematisch kwantitatieve gegevens van je vereniging verzamelen, ordenen en interpreteren. Met behulp van een duidelijk managementdashboard zetten we gerichte verbeteracties in. Dat leidt tot grotere ledenbetrokkenheid, ledengroei en een gezondere financiële positie. Ofwel: een vereniging met een goed toekomstperspectief.

Inzicht verschaffen

Vertalen van doelstellingen naar managementinformatie

 • Kerngrafieken voor verenigingen
 • Inzicht in lidmaatschap en opbouw op basis van demografie (o.a. leeftijd) of geografie
 • Redenen van aanwas en verloop
 • Bereik van de vereniging, met welke leden heb je wel/geen ‘warm’ contact
 • Communicatie, website, sociale media, nieuwsbrieven
 • Bijeenkomsten, werkgroepen, commissies, besturen en trainingen
 • Financiën: inkomsten, uitgave en verhouding contributie tot totale inkomsten
 • Verandermanagement en sturen met grafieken

Management-rapportage

 • Managementrapportage uitrollen
 • Wat kom je tegen?
 • Waar moet je goed mee omgaan?
 • Procesborging
 • Hoe houden we elkaar scherp?
 • De factor mens
 • Wat werkt wel/niet en waarom?
 • Doelstellingen en vormgeving managementrapportage
 • Vanuit doelen en verworven technieken zelf rapportages opzetten
 • Leren van elkaar
 • Evaluatie gemaakte managementrapportages