Toekomstprogramma's

Een ook in de toekomst financieel sterke en gezonde vereniging door verbreding van de inkomensstromen en meer inkomsten. Dat is het doel van het Toekomstprogramma Verdienmodellen.

We analyseren alle mogelijke vormen van inkomensvergroting, kiezen modellen die het beste passen bij de vereniging, maken een business case en gaan resultaten behalen.
Het realiseren van meer inkomstenbronnen – naast de traditionele contributie – maakt de basis van je vereniging steviger. We maken inzichtelijk waar kansen liggen om het verdienmodel te verbeteren en gaan vervolgens aan het werk om daadwerkelijk extra geld binnen te halen.

Aan het eind van het programma is er een nieuw verdienmodel dat de financiële situatie substantieel versterkt.

Mogelijkheden voor extra inkomsten:

 • Opleidingen / Cursussen
 • Business partners / Imago partners
 • Raamcontracten
 • Sponsors
 • Magazines (papier en digitaal)
 • Bijeenkomsten (live en digitaal)
 • Webshop
 • Events
 • Handelsreizen
 • Inspiratiereizen
 • Regio lidmaatschap exclusief voor netwerken

Wist je dat er meer dan 200 manieren zijn om extra inkomsten te verwerven?

Nieuwe verdienmodellen introduceren is voor een deel ondernemen. Daar horen vaardigheden bij die passen bij ondernemerschap. Die zijn vaak bij medewerkers van verenigingen niet automatisch aanwezig. Ze kunnen wel worden aangeleerd. Dat doet Versterking!

Dit ga je leren tijdens het programma:

 • Continu zoeken naar kansen
 • Signaleren van kansen
 • Initiatief nemen
 • Gedoseerd investeren en risico’s inschatten
 • Business case maken
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Je laten leiden door wat het lid wil (ledenfocus)
 • Scherp financieel inzicht
 • Duidelijke doelen vaststellen
 • Durven te investeren in tijd en geld
 • Resultaat: Gegarandeerd extra inkomsten voor uw vereniging. Daar zorgen wij voor. Van advies tot en met realisatie.