ABU vergroot toegevoegde waarde lidmaatschap

De brancheorganisatie voor uitzend- en payrollondernemingen ABU is een project gestart om de meerwaarde voor leden verder te versterken. Een team van Versterking heeft in de startfase hieraan met succes bijgedragen.

De strategische pijlers van de ABU: vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor uitzenden en payrolling; een betere markt voor zijn leden en het zijn van een sterke vereniging. Daarbij is de ABU bovenal een belangenbehartiger, lobbyist en kennisautoriteit voor leden. Vanuit de ingezette koers op kwaliteit, ziet de ABU ruimte om meer waarde toe te voegen aan het lidmaatschap. Er is een project gestart om de dienstverlening te verbeteren en de binding met leden te vergroten. Alle individuele leden moeten de waarde van het lidmaatschap ervaren.

Slagkracht

De ABU zocht slagkracht om de ledenwerving en -binding klantgerichter te maken en nieuwe diensten te bedenken, ontwikkelen en implementeren. Op sommige vlakken ging het om verbetering, op andere om echte vernieuwing. Het voorwerk was gedaan, er waren veel ideeën. Het kwam aan op concrete uitwerking en inrichting. Genoeg papier, tijd voor actie!
Samen met Versterking werd een team ingericht om aan de slag te gaan. Naast ABU-medewerkers bestond dit team uit de Versterkers Frank Koreman en Joost van Mierlo. Zij kijken met veel plezier en energie terug op de samenwerking.

Eén team

‘Op basis van ervaring bij diverse andere branche- en beroepsorganisaties, en met onze praktische insteek, hebben we concrete resultaten kunnen boeken. Met een grondige analyse van het bestaande dienstenportfolio is de basis gelegd voor uitbreiding en vernieuwing. Het proces van lid worden en de ‘onboarding’ hebben we kunnen verbeteren. De ABU legde veel vertrouwen in onze samenwerking. Ondanks het werken op afstand, ontstond één team dat gezamenlijk werkte aan eenzelfde doel. Dat gaf enorm veel energie en leverde concrete resultaten op.’

Warmer welkom

De stappen om lid te worden zijn eenvoudiger, duidelijker en meer visueel gemaakt. En nieuwe leden krijgen een warmer welkom met een verbeterd welkomstpakket en een ‘onboarding’ email campagne. Voorbeelden van uitbreiding van het dienstenportfolio zijn meer modeldocumenten en workshops. Er is een panel van leden gemobiliseerd dat hierover adviseert.

Meest recente berichten