Toekomstbestendig door samen te werken

We spreken Philippe Petit. Hij is sinds half maart als interim jurist via Versterking werkzaam bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Naast vervanging van een jurist tijdens haar zwangerschapsverlof, kwam de overgang naar de wet open overheid en het schrijven van een voorstel voor een nieuwe notariswet op zijn pad. Want de KNB is niet zomaar een beroepsorganisatie, het is ook een bestuursorgaan. Ze maken de regels waar alle notarissen in Nederland zich aan moeten houden.

“Begin van deze eeuw is er een grote wetswijziging geweest, maar die is met zijn stempels en zegels niet futureproof”, aldus Philippe. “Maar hoe ga je de wet veranderen, moderniseren? Ga je de stempel digitaliseren? Daar was al veel over nagedacht, maar tot op heden nog niet concreet gemaakt. Ze hebben mij gevraagd om hier een concepttekst voor te schrijven. Een opdracht die ik met veel enthousiasme oppak.” Organisaties helpen toekomstbestendig te worden is Philippe niet vreemd. In vorige functies heeft hij meerdere samenwerkingsorganisaties geholpen steviger de toekomst tegemoet te gaan, o.a. in de tandtechniek, de uitvaartsector en bij administratiekantoren.

Samenwerkingen als rode draad
Het vormen van samenwerkingen loopt als rode draad door de carrière van Philippe heen. Dit vindt zijn oorsprong in het verenigingswerk dat hij tijdens zijn studie heeft gedaan, als lobbyist-bestuurslid voor het ISO. “Ik ben daar samenwerkingen aangegaan met andere landelijke studentenorganisaties, omdat wij als erkende organisatie een positie hadden in de lobby naar de minister en anderen niet. Door de vergrote achterban konden we meer verschil maken. En dat bleek een belangrijke kracht.” Later heeft Philippe intensieve samenwerkingen opgezet tussen bedrijven in de vorm van coöperaties, hij heeft meerdere (grotere) fusies van bedrijven en verenigingen begeleid en een samenwerkingsverband van gemeenten vormgegeven. Dat deed hij allemaal vanuit een financieel-juridische rol, want die combinatie kan hij met zijn opleidingen Bedrijfseconomie en Nederlands recht uitstekend maken.

Interim, maar toch heel betrokken
Het leuke aan interim werk vindt Philippe het sparren met mensen en hen versterken en ondersteunen vanuit zijn vakgebied. Loyaliteit lijkt voor Philippe daarin een vanzelfsprekendheid. Hij praat over zijn voormalig opdrachtgevers in de wij-vorm en is ook na afronding van een klus vaak nog jarenlang bereikbaar.
“Hier bij de KNB heb ik een interim baan als een van de juristen, maar doorgaans bekleed ik functies naast bestuur of directie. Ik probeer hen te versterken door ze alle relevante informatie te geven en tegelijk ontlast ik ze van dingen die ‘gewoon’ gedaan moeten worden, ook al zijn dat soms grote projecten.” Van die projecten, de financiën en van het juridische moeten ze zo min mogelijk last hebben, vindt hij. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het goed gebeurt. De te nemen besluiten moeten duidelijk zijn en goed voorbereid.


Van de andere kant bekeken
Philippe brengt als interimmer veel kennis en ervaring mee van buiten de organisatie en dat blijkt ook hier erg nuttig te zijn. “De meeste collega’s bij de KNB komen uit het notariaat. Ik heb zelf geen notarieel recht gestudeerd, maar ik heb alleen al het afgelopen jaar zo’n 15 keer met één van mijn opdrachtgevers aan de andere kant van de tafel gezeten. Dat komt nu bij het schrijven van die nieuwe wet mooi van pas. Hoe kijkt een burger naar een notaris? Dat is een toegevoegde waarde die ik hier kan leveren.” Daarnaast brengt Philippe een andere kijk mee vanuit een commerciële en politiek-bestuurlijke werkomgeving. “Ik ben al tientallen jaren betrokken bij lokale en landelijke verenigingen. Ik was erg benieuwd hoe het zou zijn om een keer een interim-klus als jurist te doen, maar vooral ook hoe die functie eruit ziet bij een vereniging. En dat blijkt zeker voor herhaling vatbaar. Het zou niet erg zijn als een volgende klus ook weer een financiële component bevat, zodat ik die ervaring ook daarin kwijt kan.”

Meest recente berichten