Professionele verenigingen sterker door corona

Met name professionele verenigingen lijken herontdekt te zijn door leden. De coronaperiode heeft de band tussen leden en hun vereniging verstevigd. Samenwerking loont en is belangrijk.

Doorgaans is een kleine groep leden sterk betrokken bij hun vereniging. Denk aan percentages van 10 tot 15. Veel leden zijn als een vorm van automatisme redelijk onbewust met hun vereniging verbonden. Dat beeld lijkt veranderd te zijn.

Tijdens de coronacrisis zijn veel bedrijven en beroepsbeoefenaren zeer goed geholpen door hun verenigingen. Hetzij in de rol van belangenbehartiger, hetzij als dienstverlener. Professionele verenigingen speelden een sleutelrol bij het krijgen van financiële duidelijkheid over omzet, openingsuren en ondersteuningsregelingen.

Verder zijn regelingen getroffen over te nemen maatregelen. Communicatie en praktische handvatten over de invulling van de 1,5 meter afstand houden en andere beschermingsregels was cruciaal. Duidelijk werd hoe noodzakelijk intensieve belangenbehartiging in Den Haag is. Binnen verenigingen bleek vaak een grote saamhorigheid tussen leden. De band met de vereniging is voor veel leden sterker dan voor de coronacrisis.

Meest recente berichten