Snel thuis in complexe organisaties

“Door ervaring opgedaan in moeilijke tijden en binnen een complexe organisatie, raak je in een nieuwe omgeving snel vertrouwd met de problematiek. Je bent snel thuis. Als directeur van een vereniging of stichting weet je wat het is om met een bestuur strategieën te ontwikkelen en uit te werken, een team aan te sturen en belangen te dienen. In de huidige opdracht vanuit Versterking zie ik dat terugkomen.”

We spreken Gerdien Rabbers. Ze is voor een half jaar toegevoegd aan de directie van Sociaal Werk Nederland, de in Utrecht gevestigde brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Tussen het vertrek van de adjunct-directeur en de komst van een opvolger versterkt ze de leiding van de bureauorganisatie. Samen met het team moet ze ervoor zorgen dat het jaarplan en de lobbyplannen worden gerealiseerd. Rabbers weet wat dat betekent. Ze heeft in haar vorige functie aan het roer gestaan in woelige tijden, zonder de focus op het doel te verliezen. En – niet onbelangrijk – met behoud van een goed humeur. Als directeur van de Stichting Samen Sterk zonder Stigma moest ze de expertise en medewerkers elders zien onder te brengen na beëindiging van de overheidssubsidie. Met grote steun vanuit het bestuur en betrokkenheid van de medewerkers lukte dat. “Je beseft zelf niet altijd hoeveel je leert in zo’n spannende tijd”, zegt ze terugblikkend. Hoewel een dergelijke situatie nu niet aan de orde is, komt ervaring met het omgaan met mensen en begeleiden van processen goed van pas.

Meedoen in de samenleving
Naast ervaring is voor haar ook betrokkenheid bij het werkveld een voorwaarde om een interim-opdracht goed te kunnen invullen. Dat zorgt ervoor dat je heel snel op toeren komt. “Mijn drijfveer is, dat mensen kunnen meedoen in de samenleving. Dat was het doel van Samen Sterk en daar zet ook Sociaal Werk Nederland zich voor in. Psychische problematiek of een andere oorzaak mogen niet de reden zijn dat iemand permanent aan de zijlijn blijft staan. Ik wil daar op basis van mijn achtergrond ook bij een interim-opdracht invulling aan kunnen geven. Je zou het een persoonlijke missie kunnen noemen: met je werk verschil maken voor mensen die dreigen buiten de samenleving te komen staan.” Rabbers’ specialisatie zijn daarom werkzaamheden in het sociaal domein of de zorg.

Van alle markten thuis
“Het uitdagende van interim-werk is, dat je kennis brengt en kennis opdoet”, zegt ze. “Dat past mij goed.” In haar vorige baan was ze als directeur eindverantwoordelijk. Daarmee lag een grote last op haar schouders. Nu is dat tijdelijk niet zo, wat ook weer voordelen biedt. Of de toekomst ligt bij een vaste directiefunctie of bij tijdelijke aanstellingen, zal zich later wel uitwijzen. Rabbers voelt zich goed bij de huidige invulling. “Ik merk dat je vanuit ervaring snel de problematiek in een organisatie doorgrondt. Je kunt omgaan met een bestuur en met een bureauorganisatie. Je moet van alle markten thuis zijn, van HR en financiën tot het opbouwen van externe netwerken. Ik ben gewend te kijken naar de doelen van de organisatie, de strategieën om die te bereiken en wat de activiteiten opleveren voor de doelgroep. Toen ik het jaarplan hier las, had ik direct ideeën. Zo kan ik de directeur terzijde staan. Ik zag ook mogelijkheden om processen te versimpelen. Daarmee zijn we inmiddels aan de slag gegaan.”

Inbreng van buiten
In het verleden heeft Rabbers zelf enkele keren bij Versterking aangeklopt. “Wij wilden als stichting toen een nieuwe strategie tot uitvoering brengen. We hadden niet alle expertise in huis. Eén van de bestuursleden heeft mij toen op het spoor van Versterking gezet. Later hebben we nog een paar keer ondersteuning gevraagd bij onze belangenbehartiging en communicatie. Ik weet dus ook vanuit de andere kant welke waarde een inbreng van buiten kan hebben”’ Vaak wordt gezegd dat het voordeel van interimmers is, dat zij geen persoonlijke belangen hebben. Besluiten hebben geen gevolgen voor hun eigen loopbaan. Dat betekent geenszins een gebrek aan betrokkenheid. Integendeel.

Meest recente berichten