Versterking is AVG OK

Sinds kort vind je onderaan op de website van Versterking het AVG OK-logo. Dit is speciaal
ontwikkeld voor organisaties, zodat zij duidelijk kunnen maken dat de privacy regels binnen de bedrijfsvoering permanent aandacht krijgen. Om die reden vermelden wij het ook op onze website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Privacy is belangrijk. De plicht om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens is in de wet verankerd. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de Nederlandse uitwerking van een Europese verplichting. Bij de invoering op 25 mei 2018 hebben veel organisaties zich ingespannen om aan de verplichtingen te voldoen. Uit onderzoek blijkt echter dat het niettemin nog geregeld mis gaat: de aandacht is verslapt en regels worden overtreden. AVG vraagt permanente aandacht.

Stichting AVG
Om organisaties te helpen, is destijds de Stichting AVG in het leven geroepen. Er is een online programma ontwikkeld waarmee organisaties periodiek kunnen nagaan of ze aan de regels blijven voldoen. Versterking maakt daar gebruik van. Om er zeker van te zijn dat we de wet respecteren en daarmee al onze relaties. Op basis daarvan ontvangen we het predicaat AVG OK.

Hoewel het vanzelfsprekend is dat je alles in het werk stelt om je aan de wet te houden, vinden we het prettig dat extern wordt vastgesteld dat dit ook zo is. Daarom zetten we het op de website. Niet geheel zonder trots, maar bescheiden, helemaal onderaan.

Meest recente berichten